Nepal National Anthem (Sayaun Thunga Phool Ka) Piano Notes

Nepal National Anthem – Sayaun Thunga Phool Ka Piano Notes Available Now On Piano Daddy With Video Piano Lesson. Learn National Anthem Of All Countries On Piano Daddy.

Song : Nepal National Anthem
Album : National Anthem
Western Notes : Website 1, Website 2, Website 3, Website 4
Classical Sargam Notes: www.sargambook.com
Guitar / Piano Chords : http://guitar.pianodaddy.com

Music :
BbAGF GBbC+D+
BbAGFGFD
Bb-CDFGBbC+D+
BbAGFGG

सयौं थुँगा फूलका हामी, एउटै माला नेपाली
BbAAGFGBbC+D+
BbAGAFGFD
सार्वभौम भई फैलिएका, मेची-माहाकाली।
Bb-CDFGBbC+D+
BbAGAFGG

प्रकृतिका कोटी-कोटी सम्पदाको आंचल
DDGG FGFDD, GGD+C+ BbGC+
वीरहरूका रगतले, स्वतन्त्र र अटल।
D+C+Bb C+BbG, BbGF, GFD
GD+C+BbG BbBbBb
ज्ञानभूमि, शान्तिभूमि तराई, पहाड, हिमाल
BbAAGFGBbC+D+
BbAGAFGFD
अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल।
Bb-CDFGBbC+D+
BbAGAFGG
बहुल जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति छन् विशाल
DDGG FGFDD, GGD+C+ BbGC+
अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो, जय जय नेपाल।
D+C+Bb C+BbG, BbGF, GFD
GGD+D+C+BbGBb

Sanchit Telang

Sanchit Telang is an Indian Musician. On Piano Daddy we provide best collection of Western Piano Notes, Classical Music Notations, Theory, Video Lessons, Hindi Theory etc. Music Education on Piano Daddy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *